Outfits

Một ngày nhợt nhạt | Street style

“Đấy là một ngày nhợt nhạt. Mọi thứ đều mắc kẹt sau đám mây. Và mặt trời… thì không hề giống mặt trời. Nó giống như một con sò bạc.” Cảnh vật Hà Nội hôm nay gợi nhớ cho tôi…

Read more
2 Comments