Life Style

Cách lựa chọn trang phục nhanh và hiệu quả vào buổi sáng

Một số người tung hô Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay các tỉ phú công nghệ khác với thói quen sử dụng một kiểu trang phục để tiết kiệm thời gian, công sức lựa chọn. Mình chỉ nghĩ: “Life is short…

Read more
Leave a comment